Publicerad 2019-01-15 16:42

Senast uppdaterad 2019-01-15 16:42

Nyhamnen testar webbportal med öppen data

Vy över Smörkontrollen och Ångbåtsbron i Nyhamnen, foto: Tyke Tykesson

Vy över Smörkontrollen och Ångbåtsbron i Nyhamnen, foto: Tyke Tykesson

Malmö är en av de första kommunerna i Sverige att skapa en webbaserad portal, som ger alla inblandade tillgång till geologisk och teknisk information över Nyhamnen.

Genom den så kallade GeoBIM-portalen samlas och lagras all geografisk
data i en geodatabas. All insamlad information finns lättillgänglig för samtliga involverade i ett projekt och informationen kan exporteras till alla typer av digitalt format.

I GeoBIM-portalen kan insamlad data presenteras både i två och tre dimensioner. Den samlade informationen kan också användas vid modellering, projektering, visualisering och förvaltning. Förhoppningsvis ska portalen förenkla insamlingen av information till projektering och planering av kommande byggprojekt. 

Omvandlingen av Nyhamnen kommer att pågå under många år. Det är därför viktigt att den geografiska informationen finns väl samlad över tid så man slipper risken med att kunskaperna om området försvinner om någon inom projektet slutar.