Publicerad 2018-10-19 15:49

Senast uppdaterad 2019-05-06 09:05

Översiktsplanen för Nyhamnen i 3D

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Visionsbild av Nyhamnen, MandaWorks

Vi har gjort en visualisering i 3D av utställningsförslaget till översiktsplan för Nyhamnen. Planområdet börjar strax norr om Centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster.

Översiktsplanen blickar långt in i framtiden

Översiktsplanen för Nyhamnen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna. Planområdet börjar strax norr om Centralstationen och sträcker sig fram till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster.