Publicerad 2019-04-24 17:12

Senast uppdaterad 2019-12-05 14:40

Energijätte tar plats i södra Nyhamnen

Visionsbild av Castellums byggnad för E.ON i södra Nyhamnen, vy från Carlsgatan. Illustration: Kanozi arkitekter

Visionsbild av den nya byggnaden, vy från Carlsgatan. Illustration: Kanozi arkitekter

Fastighetsbolaget Castellum köper mark av Malmö stad i södra Nyhamnen, nära Malmö C. Malmö stads tekniska nämnd har gett klartecken till affären, som gör det möjligt för Castellum att bygga energibolaget E.ONs nya huvudkontor.

Nyhamnen är ett av Malmös största exploateringsområden. Här kommer den befintliga stadskärnan utvidgas mot vattnet, med en tät och blandad stadsbebyggelse där gröna och urbana värden samt närheten till havet står i centrum. Det strategiska och centrala läget intill Malmö C gör Nyhamnen till ett särskilt attraktivt område för företags- och kontorsetableringar.

– Nyhamnen har stor potential och är en plats av regional och nationell betydelse. Det är väldigt glädjande att Castellum vill vara med och utveckla ett av södra Sveriges mest centralt belägna områden och att E.ON här väljer att etablera sitt nya huvudkontor. Nyhamnen har en lång historia av närhet till övriga världen, säger Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör i Malmö stad.

Castellum AB är en av Sveriges största fastighetsägare. I södra Nyhamnen utvecklar bolaget flera kontorsfastigheter, däribland Malmös nya tingsrättsbyggnad. Nu förvärvar Castellum fastigheten Malmö Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1 för att kunna uppföra den planerade byggnaden åt E.ON.

Energibolaget E.ON vill samla sina anställda och etablera ett nytt, nordiskt huvudkontor i det framväxande Nyhamnen, intill Malmö C. Den nya kontorsbyggnaden väntas rymma cirka 1 800 arbetsplatser. 

I köpeavtalet ingår även överenskommelser om att, inom ramen för projektet, främja ett socialt hållbart Malmö.