Nyhamnens historia

Skeppsbron i Malmö, foto: Carl Persson, källa: MSA bildsamling / Malmö stadsarkiv

Skeppsbron i Malmö, foto: Carl Persson, källa: MSA bildsamling / Malmö stadsarkiv

Nyhamnen har en rik historia kring skeppsfart och handel. De gamla industrimiljöerna som finns kvar idag är en viktig del av områdets identitet. Klicka på bilderna om du vill se dem i större format.

Hamnen

1775 tog köpmannen Frans Suell initiativ till att börja anlägga en hamn i Malmö. Sedan dess har Malmös kustlinje flyttats längre och längre ut i havet genom utfyllnader och förlängningar av kajerna.

Hullkajen, foto: okänd, källa: Hamndirektionen i Malmö / Malmö stadsarkiv

Hullkajen, foto: okänd, källa: Hamndirektionen i Malmö / Malmö stadsarkiv

Nyhamnsbassängen kom till när Nyhamnspiren och Hullkajen byggdes ut år 1903. Från början sträckte den sig ända ner till Jörgen Kocksgatan. Den innersta delen av bassängen fylldes igen i början av 1990-talet, då den blev uppställningsplats för bilar som skulle fraktas till Tyskland.

Emigration

Nyhamnen har också varit en utgångspunkt för emigration.
Under den stora utvandringen från Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Malmö landets näst största avresehamn för emigranter. Mellan 1874–1939 lämnade 160 000 personer Sverige härifrån. 

foto: Ragnar Küller, källa: Malmö Museer

foto: Ragnar Küller, källa: Malmö Museer

Järnvägen

Järnvägen kom till Malmö 1864, då södra stambanan anlades. Under 1800-talets senare del och 1900-talets början var Malmös järnvägsverksamhet tätt sammankopplad med hamnverksamheten.
Än idag finns några av de stickspår som band samman hamnen med järnvägen bevarade i Nyhamnen. Stickspåren har även lämnat avtryck i hur gatusträckningar och kvarter har utformats i området.

foto: okänd, källa: hamndirektionen i Malmö / Malmö stadsarkiv

foto: okänd, källa: hamndirektionen i Malmö / Malmö stadsarkiv

Livsmedelshantering

Industrialiseringen i slutet av 1800-talet och de goda  kommunikations-möjligheter som järnvägen medförde, ledde till att en stor del av stadens livsmedelshantering  placerades i Nyhamnen.

1904 invigdes stadens offentliga slakthus i Nyhamnen, för att underlätta exporten av kött från hamnen. Under 1930-talet uppfördes den så kallade Smörkontrollen på Ångbåtsbron, som var ett kontrollorgan för ägg- och mejerivaror.

Ångbåtsbron och Smörkontrollen 1950-talet, foto: Gunnar Lundh, källa: Malmö Museer

Ångbåtsbron och Smörkontrollen 1950-talet, foto: Gunnar Lundh, källa: Malmö Museer

Färjetrafik

Även färjetrafiken har varit starkt knuten till Nyhamnen. I slutet på 1800-talet byggdes ett ångfärjeläge i området och SJ uppförde en
tågfärjestation för färjor som gick till Köpenhamn. 1986 ersattes trafiken av en färjeförbindelse till Tyskland. Färjetrafiken finns idag i Norra Hamnen och längs Grimsbygatans norra sida lägger kryssningsfartyg till.

Kallbadhuset i Nyhamnen ca 1890, foto: Alvar Platen, källa: Malmö Museer

Kallbadhuset i Nyhamnen ca 1890, foto: Alvar Platen, källa: Malmö Museer

Badkultur

I Nyhamnen har det funnits både varm- och kallbadhus. Badhusen
hade separata avdelningar för kvinnor och män och här fanns också simskola. 1867 invigde Malmö Badhusaktiebolag Nyhamnens första kallbadhus. Det var ett stort och ståtligt badhus, beläget på pelare en bit ut i vattnet, vid vad som idag är Hans Michelsensgatan. Här kostade det 25 öre att bada.

Strandpaviljongen med kallbadhuset, foto: Alga, Stockholm, källa: Åke Jörlebys samling / Malmö stadsarkiv

Strandpaviljongen med kallbadhuset, foto: Alga, Stockholm, källa: Åke Jörlebys samling / Malmö stadsarkiv

Strandpaviljongen

När Nyhamnen anlades i början av 1900-talet, behövde kallbadhuset flytta. Ett nytt kallbadhus blev klart 1897 och låg på en konstgjord ö utanför hamninloppet.

I samband med att det nya kallbadhuset byggdes, uppfördes
också en ny Strandpaviljong med restaurang. Det nya kallbadhuset användes fram till krigsutbrottet 1939 och 1946 revs byggnaden efter en svår vinterstorm.

Senast ändrad: 2019-07-25 20:11