Omvandlingen är igång

Omvandlingen av Nyhamnen ger möjlighet att utveckla och utvidga Malmös stadskärna mot vattnet. Nya stadsmiljöer  med bostäder och verksamheter kan växa fram i de gamla hamnmiljöerna.