Utbyggnadsetapper i Nyhamnen

Förslag på ny bebyggelse öster om Centralstationen, illustration Kanozi arkitekter.

Förslag på ny bebyggelse öster om Centralstationen, illustration Kanozi arkitekter.

Första etappen i utbyggnaden av Nyhamnen är igång. Detaljplanearbete pågår för Smörkajen och området öster om Centralstationen, längs bangården och Carlsgatan.

Planering pågår för kvarteren strax norr och öster om Centralstationen, illustration Jernhusen/Kanozi arkitekter

Planering pågår för kvarteren strax norr och öster om Centralstationen, illustration Jernhusen/Kanozi arkitekter

Bangårdsterrassen blir Malmös "Highline"

Utvecklingen av Södra Nyhamnen, började med kontorshuset Glasvasen och grannen Foajén strax norr om Centralstationen. Nu fortsätter utbyggnaden vidare österut med en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga kontor, bostäder och verksamhetslokaler längs bangården. I planförslaget finns också ett torg och en gångbro, som förbinder Nyhamnen med den gamla stadskärnan. I anslutning till denna planeras ett framtida rekreations- och gångstråk, "Bangårdsterrassen", i planområdets södra del, som sträcker sig några våningar över marken. 

En ny tingsrättsbyggnad planeras längs bangården, illustration Henning Larsen Architects

En ny tingsrättsbyggnad planeras längs bangården, illustration Henning Larsen Architects

Tingsrätten och E.ON flyttar till Nyhamnen

Längs bangården planerar Domstolsverksamheten flytta in i en ny byggnad, som danska arkitektfirman Henning Larsen Architects börjat skissa på.

På andra sidan Carlsgatan görs en ny detaljplan som ska göra det möjligt att bygga en större kontorsbyggnad med butikslokaler i bottenvåningarna. Här kommer E.ON flytta in i kontorslokalerna. 

Smörkajen får nya stadsmiljöer

Nästa steg i utbyggnaden av Nyhamnen är att omvandla Smörkajen till blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och verksamheter. Kajerna kommer att rustas upp och blir mer tillgängliga för allmänheten. Det planeras också för en ny park och möjligheter till bad.

Vy över Smörkajen med Smörkontrollen och före detta svävarterminalen.

Vy över Smörkajen med Smörkontrollen och före detta svävarterminalen.

Detaljplanen som nu görs för området ska ta tillvara på de kvaliteter som redan finns och lösa utmaningar som framtida havsnivåhöjningar, mobilitet och trafik- och industribuller. Ambitionen är att skapa nya stadsmiljöer med ett rikt stadsliv, grönytor och ett levande marint ekosystem.  

Senast ändrad: 2019-01-17 10:47