Culture Casbah

Culture Casbah är livet mellan stationen i väster och centrum i öster. Och en plats man gärna kallar sitt hem, startar nya verksamheter på eller besöker för en trevlig stund.

Culture Casbah visionsbild


Culture Casbah är ett samarbete mellan olika privata, offentliga och ideella verksamheter. Målet är att omvandla Rosengård till en mer levande, urban och grön stadsdel i Malmö.

Culture Casbah vann ”Best Futura Project” vid MIPIM mässan i Cannes 2013, för sin utgångspunkt i hållbarhet, mänsklig skala och variation. Det har vi tagit med oss när vi utvecklat projektet.

I det planuppdrag som fått klartecken av Stadsbyggnadsnämnden ingår bland annat ett profilerat hus vid stationstorget, ett levande stråk med nya funktioner och målpunkter, en ny lokal mötesplats som förenar idrott, kultur och evenemang vid Örtagårdstorget, Rosenparken, fler bostäder nära varandra, nya bostadstyper och arkitektur och uttryck som utvecklas i samklang med befintlig bebyggelse.


Senast ändrad: 2020-03-19 16:29