12 aktörer bygger Sege Park

Ombyggnad och nyproduktion ska ge Malmö 1000 bostäder i det före detta sjukhusområdet med en fantastisk parkmiljö. 

Hållbarhet, delningsekonomi och odling är några nyckelord för de byggaktörer som vill vara med och skapa bostäder och gemensamhetslokaler i Sege Park - tillsammans med staden.

Idag finns här 120 studentbostäder och verksamheter som förskola och skola. Dessutom ska det byggas ytterligare en förskola.

Markanvisningsprogrammet omfattar uppskattningsvis 700 lägenheter, 25 radhus och ca 2 500 kvm bruttoarea som kan användas till lokaler eller fler bostäder. Ytterligare två kvarter ligger utanför detaljplanen och ingår därför inte i markanvisningsprogrammet.

Byggherredialog i Sege Park

Gestaltningsprinciper för utemiljöer och byggnader för kvartersmark var ett av vårens tema på byggherredialogmöte i Sege Park. En modell över området har tagits fram av Björn Fröding på stadsbyggnadskontoret.

Fastighets- och gatukontoret har vid fördelningen av byggrätter eftersträvat att få med både större och mindre, nyare och mer väletablerade byggherrar samt en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och mer otraditionella boendekoncept. Intresse för befintliga byggnader i området och särskilda önskemål om byggrätter har också vägts in i bedömningen.

Tekniska nämnden har beslutat att tilldela markreservationer till följande aktörer som planerar att bygga enligt nedan. Mer information  och kontaktuppgifter hittar du via respektive byggaktörs hemsida:

 • Boklok Housing AB
  Nybyggnation av flerbostadshus i fyra våningar med 24 st bostadsrätter fördelat på 1-, 2- och 4-rumslägenheter med kök.
 • ByggVesta AB
  Ca 100 hyresrätter med varierade storlekar i två bostadshus med inflyttning första kvartalet år 2022.
 • Derome Hus AB
  18 radhus i äganderättsform.
  Tvåplans radhus med egen trädgård. Två bostadstyper på 110 kvm respektive 129 beroende på läge.
 • Fastighets AB Trianon
  Ca 80-100 hyresrätter med attraktiv hyra.
 • Kooperativa Hyresrättsföreningen Röda Oasen
  Ombyggnad av befintlig byggnad till ett kollektivhus med sexton lägenheter och stora gemensamhetsytor.
 • MKB Fastighets AB
  Ca 150 hyresrätter.
 • P-Malmö Nybyggnation av parkeringshus/mobilitetsnod med ca 600 platser för bilar och 250 platser för cyklar.
 • Serneke Sverige AB
  150 klimatsmarta bostadsrätter. 
 • Sundprojekt AB
  Bostadsrätter -  nyproduktion och ombyggnad av befintliga byggnader.
 • Stadsfastigheter Malmö stad
  Förskola
 • Tallfarm AB
  Nybyggnation av 10 radhus - ca 135 kvm - med balkonger .
  Ombyggnad av befintliga byggnader till hyresrätter och ev. trygghetsboende.
 • Wästbygg Projektutveckling Sverige AB
  Ca 100 lägenheter i varierad storlek som bostads- och hyresrätter. 

Senast ändrad: 2021-01-08 09:05