Nätverk träffades på stadshuset för att ”snacka” Sege Park

17 personer från nätverket Sege Park var inbjudna till stadshuset den 26 november för att diskutera planerna för framtidens Sege Park.

Gruppen samtalde i tre grupper för att diskutera olika frågeställningar om hur de önskar att Sege Park kan komma att se ut i framtiden.


Detta var den 5 medborgaraktiviteten i projekt Sege Park. Tidigare har vi  bjudit in till aktiviteter vid följande tillfällen; 16 maj i Sege Park, den 6  juni, Backafestivalen i Beijers Park, den 8 september, höstfest i Beijers park  och den 16  november, Backanatten i Sege Park. Vid dessa tillfällen har vi  träffat och diskuterat med boende i Kirseberg om hur de ser på Sege Park idag  och vad de önskar se i parken framöver. Genom dessa möten har vi bildat detta  nätverk.

Inledningsvis presenterade Pernilla Andersson, projektledare för Sege Park,  kort planerna för parken. Därefter tog Carina Lindeberg, arkitekt SBK, över och  visade de tre bebyggelseförslag som tagits fram. Samtidigt serverades en sallad  till deltagarna.

Under en dryg timme cirkulerade sedan de 17 personerna uppdelade i tre  grupper till tre stationer där de diskuterade följande tre frågeställningar med  anställda från FK, SBK, MF och SeF: 1) Vad krävs för att Sege park ska  bli en bra mötesplats?2) Vad tycker du är viktigast när man  planerar för Segepark?3) Hur ska parken  användas?

På station två fanns en bebbyggelsemodell över området vilket underlättade  för att förstå placering av, samt olika höjder på husen.

Här är några synpunkter som framkom!

 • Blir det mörkt mellan husen? 
 • Det känns instängt i söder. 
 • Ta bort husen i svängen – för dominerande 
 • Behåll träden. 
 • Skolor, förskolor för områdets behov. 
 • Vårdcentral kvar i området. 
 • Tveksamt till torg. 
 • Viktigt att det finns parkering, andra områden får inte användas som  parkering. 
 • Unikt läge nära park. 
 • Olika höjd – rörigt. 
 • Bebyggelse mot enplans passar inte in.

Senast ändrad: 2017-01-23 16:47