Intervjuer av etnolog


"Medborgardialog om en parkmiljö i förändring"

Av etnolog Ingrid Fioretos

Det har varit både intressant och roligt att få träffa olika Kirsebergsbor och prata med dem om Sege Parks framtid. Jag vill tacka alla de som tagit sig tid att träffat mig och samtidigt visat ett stort engagemang i vad som händer i deras närområde. Jag blev överraskad av deras stora engagemang i förändringsplanerna för Sege Park. De intervjuades övertygelse om att deras röst är viktig i Malmö stads förändringsarbete imponerade på mig, likaväl som deras förvissning om att deras röst kan vara med och påverka.

Det är medborgarnas röster som är i fokus i den här texten och det är deras erfarenheter, tankar och förväntningar som kommer till uttryck här.


Senast ändrad: 2015-02-10 15:57