Stort medborgarengagemang för Sege Park

Det finns ett starkt samhällsengagemang bland de boende i Kirseberg. Detta var tydligt då Malmö stad bjöd in till en medborgardialog angående Sege Parks framtida utveckling lördagen den 16 november.Vid 17.30 var ett 70-tal personer samlade under Malmö lampan för att följa med på rundvandring i området där projektledarna Pernilla Andersson, fastighetskontoret och Joelle St Laurent, stadsfastigheter berättade om parkens historia och en del av planerna inför framtiden, dvs så långt som Malmö stad kommit idag med planeringsarbetet och de visioner som finns för området. 

Under vandringen ställdes frågor till deltagarna om hur det ser på en förtätning av området. T ex: Vad vill man se för verksamheter runt ett torg? Vad behövs i närområdet? Kan du tänka dig att ingå i en bilpool istället för att äga egen bil? Många nya frågeställningar föddes av vandrarna till projektledarna att ta med vidare in i planeringsarbetet.  

En lyckad dialog med ett stort engagemang från deltagarna. Det framkom många och bra idéer på hur man redan nu kan göra förbättringar i området. 

T ex önskade en del bättre beslysning, hundrastplats och att man öppnade upp mer mot angränsande bostadsområden.


Senast ändrad: 2014-06-12 10:06