Möten och samtal i Sege Park

Den 16 maj, några kilometer från glitter och glamour — men denna soliga eftermiddag med kul aktiviteter och förskolans dag fick ca 500 boende från Kirseberg att ta sig till Sege Park.

Malmö stad bjöd på roliga timmar i parken med trollkarl, smoothietramp, odling, cykelfix och korvgrillning. Under tiden minglade ett antal kommunikatörer från gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, serviceförvaltningen, miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltning Kirseberg med besökarna och ställde frågor om parkens betydelse för dem idag och vad de har för tankar och idéer om hur en framtida förtätning kan komma att se ut.
Det kom in en hel del bra tips på hur man redan nu kan göra parken mer "användbar" och tillgänglig. Offentliga toaletter, bättre gatubelysning, fler bänkar och sittplatser och lekplats till barnen.

Egentligen räcker det med att hänga gungor i träden eller till och med hängmattor, var ett av förslagen från Patric Kosowski-Bicevski, som kommit till parken med sina barn Isadora och Zack och svärfar Demitra Bicevski.

Egentligen räcker det med att hänga gungor i träden eller till och med hängmattor, var ett av förslagen från Patric Kosowski-Bicevski, som kommit till parken med sina barn och svärfar. Men han saknar offentliga toaletter då de stannar i parken under flera timmar.
Många av de tillfrågade är redan idag väldigt nöjda med den vackra parken och använder den flitigt för promenader och picknick. - Detta är en fantastisk grön plats med ett sällsynt lugn men samtidigt en närhet till centrum med bra kommunikationer. Vi trivs.Vi stannar i Kirseberg och Sege Vång berättar, Vivi och Stig Grinde.

Vi trivs.Vi stannar i Kirseberg och Sege Vång berättar, Vivi och Stig Grinde.


Senast ändrad: 2015-02-10 15:59