Förslag på gatunamn

Du är välkommen att inspirera till nya gatunamn i Sege park! Tjänstepersonerna som arbetar med detta läser gärna alla förslag inför att de ska formulera sina namnförslag till den politiska nämnden. Arbetet startar före jul och lämnas i början av 2019 till nämnden för beslut.

Lämna ditt/dina förslag nedan, eller lämna in det på Kirsebergsbiblioteket på Kronetorpsgatan 1. Förslaget ska ha kommit in senast torsdagen den 15 november 2018.

Tack på förhand!
Senast ändrad: 2018-10-29 11:28