Om Sege Park

Illustration över Sege Park

Sege Park ligger i Kirseberg i östra delen av Malmö. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Här kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i en parkmiljö.

De närmaste åren kommer det gamla sjukhusområdet Sege Park att förtätas och få ett tillskott av nya byggnader, samtidigt som en stor del av den befintliga byggnaden bevaras. Flera av byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö. Målsättning är att den nya bebyggelsen ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring.

Många jätteträd

I Sege Park är ett närmast unikt exploateringsområde i och med den befintliga parkmiljön som ska bevaras och utvecklas. I området finns inte mindre än 676 träd som Naturvårdsverket kallar jätteträd eller storträd.

Byggstart

I mars 2020 togs det första spadtaget i Sege Park; byggator och ledningar kan nu ta plats så att byggherrarna kan påbörja sina repektive projekt.

Byggstart för nya bostäder, samt ombyggnation av befintlig bebyggelse till bostäder, påbörjas i början av 2021.


EUlogga

Utvecklingen av Sege Park sker med stöd av ERUF

Senast ändrad: 2021-01-08 14:13