Publicerad 2020-01-17 10:51

Senast uppdaterad 2020-01-17 11:21

Sege Park hos Form/Design Center

Lördag den 18 januari öppnar "Shareful Sege Park" på Form/Design Center. Utställningen presenterar utmaningar och förslag på hållbara boendelösningar, där delningsekonomin har en framträdande roll.

Besök Shareful i Sege Park på Form/Design Center

Utställningen ”Shareful Sege Park” togs fram i samband med konferensen Sharing Cities i Sege Park i oktober förra året. Utställningen belyser olika aspekter av delning och beskriver det gemensamma arbete som 13 byggherrar, Eon, VA Syd och Malmö stad gör för att skapa ett område där det ska vara lätt att leva hållbart.

I utställningen presenteras utmaningar och förslag som arbetats fram inom olika fokusområden:

  • Cirkularitet/cirkulär ekonomi– för att minska slöseriet med jordens resurser
  • Kretslopp– för att hitta effektiva lösningar på energi-, vatten-, och avloppsfrågor
  • Mötesplatser– för delaktighet, samvaro och gemenskap
  • Trafiklösningar– för hur vi löser transporter i de växande städerna?
  • Sociala och ekonomiska faktorer– för delaktighet, samvaro och gemenskap

Utställningen är gratis och öppen för alla – fram till den 23 februari.
Välkomna!

Sege Park är en av fyra nationella testbäddar för utveckling av delningsekonomiska lösningar och ingår i projektet Sharing Cities Sweden. Att kunna bibehålla en hög levnadsstandard, utan att tära på planetens resurser och utan att det kräver stora privatekonomiska muskler, är en viktig framtidsfråga. I Sege Park testar man genom projektet och tillsammans med byggherrar och systemägare i området om gemensamt ägande av ytor inne och ute, hushållsartiklar, fordon och kunskaper mellan boende i ett helt stadsområde kan vara en del av lösningen.

Utställningen Shareful i Sege Park är producerad av: Form/Design Center, Malmö stad och Gullers Group