Bostäder och skola

Fullt utbyggt beräknas planområdet ha kapacitet för 4000-5000 bostäder, 800 förskoleplatser och 1300 grundskoleplatser.

Samhällsservice i området

Planerad samhällsservice i området

Bostad och skola

De 800 förskoleplatserna ska fördelas på 6-7 förskolor. De 1300 grundskoleplatserna ska fördelas på två skolor, en för 650-780 elever med idrottshall och en för 525-630 elever inklusive gymnastiksal.

 

Läs mer om bostäder och skola i översiktsplanen

 

Senast ändrad: 2018-06-29 14:26