Planerna för området runt Östervärns station ger möjlighet att knyta samman östra och västra Malmö. Östervärns station är en nyckel till utvecklingen i området.

Här kan du läsa om vårt arbete med stadsutveckling i området runt Östervärns station och Södra Kirseberg. Planerna ger möjlighet att knyta samman östra och västra Malmö. Östervärns station är en nyckel till utveckling i området.