Publicerad 2018-06-18 09:57

Senast uppdaterad 2018-06-26 11:38

Nya pågatågsstationer förändrar Malmö

Den 9 december öppnar tre nya pågatågsstationer i Malmö – Rosengård, Persborg och Östervärn. Det är den så kallade kontinentalbanan som kommer att trafikeras med persontrafik och göra det möjligt för Malmöbor att ta sig mellan Svågertorp och Malmö C via de tre stationerna två gånger i timmen.

Conny Ragnarp.

Conny Ragnarp

Trafikverket är beställare och Malmö stad är byggherre. Från Malmö stads sida är projektledaren gatukontorets Conny Ragnarp.

– Att vi öppnar för persontrafik på Kontinentalbanan med tre nya stationer kommer att innebära att staden byggs ihop kollektivtrafikmässigt, berättar han. Malmökommissionen konstaterade att det finns ojämnheter i staden som måste utjämnas för att få en hållbar stad, och ett område som identifierades var just Rosengård/Amiralsstaden. Här kom man fram till att det inte räcker med sociala projekt utan att även samhällsbyggnadsprojekt måste till. Och station Rosengård blir en kraftfull motor i detta arbete.

Tågstationer har stor påverkan

Det är välkänt att tågstationer har stor påverkan på samhällen och stadsdelar. När det gått något år efter att en tågstation etablerats har samhället förändrats. Tåget innebär ett snabbt och smidigt transportsätt och området man når inom en timme ökar.

– En timmes restid är en övre gräns för många pendlare, och du kommer väldigt mycket längre på en timme med tåg än på en timme med buss. Detta är anledningen till att tågtrafiken är så viktig. Men självklart måste övrig kollektivtrafik också funka och vi måste ha bra infrastruktur för cykel och gång också, menar Conny.

Tidtabellen följs

I bygget av station Rosengård går allt enligt tidplan och arbetet med att anpassa Persborg har påbörjats medan Östervärnarbetet drar igång i augusti. Tidplanen håller och sträckan kommer  att kunna börja trafikeras den 9 december. Den andra söndagen i december sker nämligen det europeiska tågtidtabellbytet, så nya stationer och sträckningar måste invigas denna dag. 

Fakta om de tre pågatågsstationerna

Projektet finansieras till 20% av EU (TEN-T)

 

Station Rosengård
Byggherre: Malmö stad
Beställare: Trafikverket
Entreprenör: BCA Entreprenad AB
Första spadtag: 22 januari 2018
Busshållplatsen på Amiralsgatan kommer att anpassas för stationsläget
Cirka 400 nya cykelparkeringsplatser
Hyrcykelstation
Förbättrade cykelbaneanslutningar Cirka 140 träd och buskage samt lökar kommer att plante­ras våren 2019

Nytt buller- och väderskydd längs hela plattformen

 

Funktionsanpassning Persborg
Byggherre: Malmö stad
Beställare: Trafikverket
Entreprenör: BCA Entreprenad AB
Byggstart: februari 2018
Höjning av spår
Nya plattformsytor
Väderskydd
Ny trafikinformation till resenärer

 

Station Östervärn etapp 1
Byggherre: Malmö stad
Beställare: Trafikverket
Entreprenör: NRC Group Sverige AB
Byggstart: augusti 2018
Sänkning av plattform
Nya plattformsytor
Signalarbete
Väderskydd
Ny trafikinformation till resenärer