Publicerad 2019-02-15 10:50

Senast uppdaterad 2019-02-21 08:48

Tyck till om norra delen av Ellstorp

Visionsbild: White Arkitekter

En nytt, hållbart område planeras i norra delen av Ellstorp.

På den obebyggda tomten i norra delen av Ellstorp utreder Malmö stad möjligheten att bygga bland annat stationsnära bostäder, kontor, centrumverksamhet, förskola och park. Detaljplanen utgör, tillsammans med återöppnandet av Östervärns station, startskottet för utveckling av området.

Parallellt med arbetet med detaljplanen har fastighetsägaren Jernhusen och White Arkitekter, i samarbete med Malmö stad, tagit fram ett hållbarhetsprogram och ett kvalitetsprogram som ska stödja och vägleda den fortsatta utvecklingen av området.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 14 februari till 15 mars 2019, kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Välkommen på informationsmöte den 28 februari!

Planförslaget kommer att presenteras på ett samrådsmöte torsdagen den 28 februari kl. 18.00 på Entré, adress: Fredsgatan 10.