Kv Grytan

All mark i kvarteret Grytan ägs av privata fastighetsägare, utom Grytan 4 som upplåts med tomträtt av Malmö stad. Gällande detaljplaner för området möjliggör omvandling till blandad stadsbebyggelse och en skola. På fastigheten Grytan 1 finns planer på att bygga bostäder.

kartbild kv Grytan

Idag finns ett verksamheter på fastigheterna Grytan 4, 6 och 7. Offentligt tillgängliga och attraktiva verksamheter ska finnas på mot gården, i äldre bebyggelse mot Industrigatan samt i någon del mot Östra Farmvägen. Dessutom ska fastigheterna Grytan 7 mot söder, Grytan 4 mot söder, öster och norr, utformas speciellt så att dessa delar av kvarteret blir intressanta att besöka för en bred allmänhet.

Historik

En av de tidigaste industrierna i Norra Sorgenfri var en kvarnstens- och slipskivefabrik i nordvästra hörnet av nuvarande kvarteret Grytan. Vid Östra Farmvägen etablerades 1929 G. A. Wangels färgeri & kemiska tvättanstalt, som var i bruk åtminstone fram till 1960-talet. En långvarig verksamhet i kvarteret Grytan var korvskinnstillverkaren AB Tripasin som grundades 1937 och lade ner 2005. Maskinerna som torkade korvskinnen var 75 meter långa - därav fabriksbyggnadens långsträckta form. På tomten öster om AB Tripasin, vid Industrigatan låg telegrafverkets förråd från 1930-talet.

Senast ändrad: 2019-02-06 15:54