Kv Spårvägen

kv Spårvägen vision

Strukturbild av ett fullt utbyggt kvarter, med tät och varierad stadsmiljö. De gamla båghallarna är markerade med grått.

Först ut i omvandlingen av Sorgenfri är det tidigare storkvarteret Spårvägen. De nya kvarteren inom dagens befintliga kvarter får en blandad bebyggelse med fokus på bostäder. Båghallarna, som tidigare varit bussgarage, bevaras, byggs om och blir ateljéer för elever på Konsthögskolan i Malmö.

kv Brännaren

På stadens mark

När Sorgenfri för mer än 100 år sedan började användas till industrier låg området i stadens utkant. Idag är det en del av centrala Malmö. Det tidigare storkvarteret Spårvägen omges av Zenithgatan, Celsiusgatan, Industrigatan och Nobel­vägen. Här har Malmö stad ägt all mark. I kvarteret växer nu blandad bebyggelse med fokus på bostäder fram. Målet är en tät och varierad stadsmiljö med över 900 nya bostäder, varav cirka hälften hyresrätter. Här kommer även parkeringshus, kontor, affärslokaler och en ny förskola att byggas.

Nya bostadskvarter tar form

De nya, mindre kvarteren inom gamla storkvarteret Spårvägen rymmer kompislägenheter, stadsradhus, bostadsrätter, hyresrätter och LSS-boende. Byggstart skedde i december 2015, år 2021 beräknas alla kvarter i området vara färdigbyggda.

Båghallarna

Båghallarna, de gamla bussgaragen med välvda tak som finns kvar inom kvarteret, renoveras och byggs om. Under 2018 flyttar Konsthögskolans ateljéer in i Båghallarna.

Gröna platser

Inom gamla storkvarteret Spårvägen anläggs flera mindre parker och platser. Industrigatan är ombyggd för att ge mer plats åt gående och cyklister och vara ett attraktivt stråk för hela området.

Senast ändrad: 2020-06-25 15:00