Kv Spiralen

Visionsbild av passagen i kv Spiralen, illustration Ludvig von Hofsten

Visionsbild av passagen i kv Spiralen, illustration Ludvig von Hofsten

Kvarteret Spiralen innehåller i dag främst konstnärsateljéer. Men i takt med Sorgenfris utveckling kommer området att omvandlas till ett blandat stadskvarter med en större park ut mot Industrigatan. Inom kvarteret finns den största sammanhållna och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Sorgenfriområdet.

kartbild kvarteret Spiralen

All mark inom kvarteret Spiralen ägs av privata fastighetsägare. Här låg tidigare räknemaskinstillverkaren Addo som till stora delar präglat området. Idag finns konstnärsateljéer och kulturföreningar i några av Addos byggnader. Det gamla Addohuset är karaktärsskapande i kvarteret och bör införlivas i ny bebyggelse på ett omsorgsfullt sätt. Innergården i Addo, närmast Industrigatan, kan i framtiden utvecklas till en offentlig miljö med småskaliga verksamheter i form av handel, caféer eller dylikt. Resterna av det gamla järnvägsspåret genom kvarteret utvecklas till ett grönt allmänt stråk som ska ansluta till en ny större park mot Industrigatan.

Historik

Malmöföretaget AB Addo tillverkade mekaniska räkneapparater och grundades 1918 av kusinerna Hugo Agrell och Oscar Printz.  Då låg lokalerna på Skolgatan, men 1933 flyttade man till verksamheten till kvarteret Spiralen, i den före detta äggcentralen. På 1940-talet var Addo Malmös tredje största företag, och 1970 var det stadens näst största arbetsplats med 1600 anställda. De äldsta byggnaderna i kvarteret Spiralen, som Addo flyttade till 1933, ligger utmed Östra Farmvägen.

Under 1940-50-talen expanderade Addo kontinuerligt med ny bebyggelse i kvarteret. I början av 1960-talet fördubblade de sin produktionsyta med en ny stor byggnad i kvarteret Tangenten. I övriga lokaler på gamla Addos fastighet finns bland annat bilverkstäder, grossistfirmor och hantverksverkstäder. I en byggnad ut mot Östra Farmvägen har Migrationsverket lokaler.

I norra delen av kvarteret Spiralen, invid Celsiusgatan, etablerades i slutet av 1930- talet madrassfabriken Dux AB. Bergbom & Co AB, som bland annat tillverkade glassmaskiner, var också verksamma i området. Dux AB:s byggnad används idag av Apoteket som på fastigheten intill har en stor anläggning uppförd på 1980-talet.

Senast ändrad: 2019-02-06 15:55