Hållbara Sorgenfri

Gång- och cykelstråk genom S:t Pauli mellersta kyrkogård, foto: Sanna Dolck

Gång- och cykelstråk genom S:t Pauli mellersta kyrkogård, foto: Sanna Dolck

Sorgenfri ska bli ett föredöme för en hållbar stadsutveckling. Satsningar på cykel, gång och kollektivtrafik tillsammans med smarta gemensamma system ger möjligheter till en resurssnål livsstil.

Matavfallskvarn, foto Niklas Rudfell

Matavfallskvarn, foto Niklas Rudfell

Den första etappen som kommer att bebyggas på nytt i Sorgenfri är kvarteret Spårvägen. Här kommer alla bostäder att utrustas med avfallskvarnar i diskbänkarna som kan mala ner matavfallet och samla det i underjordiska tankar. Därefter kommer slambilar att kunna transportera iväg matavfallet och omvandla det till energirik biogas till bussar och bilar samt till biogödsel.

I Spårvägen kommer det redan från början finnas fastighetsnära källsorteringsstationer mellan fastigheterna istället för på gårdarna, för att de ska kunna samutnyttjas av flera hus. Dessutom anläggs en liten återvinningscentral intill Båghallarna, där de boende kan lämna mindre grovavfall och ställa exempelvis möbler i en särskild byteshörna, så att de kan hitta nya ägare.

Senast ändrad: 2019-02-06 16:01