Sorgenfri

Detaljplan för kv Brännaren

Nu har arbetet med en detaljplan för hela kvarteret påbörjats.

Kvarteret utgör andra etappet av utbyggnaden av Norra Sorgenfri och här kommer at byggas bostäder, kontor, verksamheter med t ex kreativa näringar, aktiva bottenvåningar med t ex publik verksamhet och handel, parker, torg, skola för cirka 550 elever inklusive idrottshall och förskola för cirka 80 barn. Kvarteret beräknas ha cirka 280 lägenheter.