Publicerad 2014-11-27 10:23

Senast uppdaterad 2014-11-27 10:32

Innovationstävlingar om sophantering

Just nu arbetar staden, VA SYD och aktuella byggherrar med att
tillsammans ta fram en modern lösning för sophanteringen i kv Spårvägen.

Förutom gemensamma sopstationer under mark och matavfallskvarnar i lägenheterna planeras en bemannad återvinningscentral för sällanavfallet i kvarteret. Konceptet man arbetar för innefattar även en byteshörna för prylar och kaféverksamhet.

- Vi vill synliggöra källsorteringen på olika platser i området där spontana möten kan ske och ge insikten att det också finns sociala och ekonomiska vinster med att gemensamt ta ansvar för miljön, säger Stina Räftegård.

Innovationstävlingar kan vara en effektiv metod för att hitta nya lösningar på komplexa problem. VINNOVA finansierar nu nio tävlingar som bland annat ska bidra till att fler reser kollektivt med buss, att unga får hälsosammare vanor och till att restvärme som annars kyls bort kommer till nytta.

VINNOVA:s utlysning Innovationstävlingar ger stöd till organisationer för att ta fram nya produkter eller tjänster via tävlingsform. Satsningen görs inom programmet Öppen innovation. Att öppna upp innovationsprocesser och söka lösningar med hjälp av kompetens utanför den egna verksamheten har visat sig vara ett bra sätt att stimulera till ökad innovation.

Ett exempel är Malmö kommun som tar sig an problemet med oattraktiva och dåligt fungerande sopsorteringslösningar i städer.

- Historiskt har tävlingar visat sig kunna leda till lösningar på svåra problem, såsom att navigera till havs och konservera mat. De projekt vi finansierar har verkligen potential att få effekt, säger Alexander Alvsilver, handläggare på VINNOVA.

Totalt får 9 projekt dela på 4 miljoner kronor.