Publicerad 2014-11-27 10:17

Senast uppdaterad 2014-12-10 08:01

Kvarters- och gatunamn i kv Spårvägen

Nu har de nya kvarteren och gatorna i kv Spårvägen fått sina namn, och kommunstyrelsen har tagit beslut. Det blir, förutom området kring Båghallarna, tio kvarter som har fått namn med spårvägsanknytning.

Även parkerna och grönytorna har fått liknande namn, Bussparken, Garageplan och Spårvägstorget. ”Spiggan” kallades den elektriska spårvagnen på sin tid i Malmö, därav kvarteret Spiggan och Spiggans plats som ligger i linje med St Knuts väg mot kv Spårvägen.

Lokalgatorna heter Spårvägen, Linjeettgatan, Garagegatan och Linjetvågatan. Gångfartsgatorna heter Linjetregatan, Föraregatan och Spårgången.Anläggingen av byggator, som används under byggnadstiden, kommer att påbörjas till våren 2015 och kommer på sikt att ersättas av gatuanläggning.