Publicerad 2015-09-28 16:40

Senast uppdaterad 2016-04-25 11:10

Hållbarhetsstrategin för Norra Sorgenfri är klar

visionsbild kv Brännarenav  Ludvig von Hofsten

visionsbild kv Brännarenav Ludvig von Hofsten

Norra Sorgenfri ska vara ett föredöme för en hållbar stadsutveckling
utifrån samtliga aspekter. Strategin bygger på planprogrammet och Malmö stads miljöprograms fyra miljömål.

Läs mer om hur Norra Sorgenfri ska bli en klimatsmart och grön stadsdel där det blir lätt att göra rätt.