Publicerad 2015-11-16 10:58

Senast uppdaterad 2016-04-25 11:08

MKB först med att bygga bostäder

MKB:s hus i kvarteret Föraren, Horisont Arkitekter

Nu sätts spaden i marken för det första bostadshuset i gamla kvarteret Spårvägen. Omvandlingen av de norra delarna av Sorgenfri, från äldre industrimark till tät och funktionsblandad kvartersbebyggelse med innerstadskaraktär, har därmed gått in i en ny fas.

I den första utbyggnadsetappen ska 200 bostäder byggas och först ut är MKB, som kommer att bygga 54 lägenheter. Det blir framförallt treor och fyror som ska passa barnfamiljer. Tio av lägenheterna är LSS-boende och planerad inflyttning är sommaren 2017.

I de nya kvarteren inom gamla kvarteret Spårvägen planeras det för totalt cirka 700 bostäder med olika upplåtelseformer och varierad utformning. Utöver detta planeras en förskola med fyra avdelningar och ett gemensamt parkeringshus. Den nya stadsdelen ska präglas av småskalighet och urban kreativitet – mångfald, variation, hållbarhet och grönska.

Avfallshanteringen kommer att vara gemensam för hela området. Förutom källsorteringssystem och matavfallskvarnar i lägenheterna och gemensamma sopstationer under mark, planeras en bemannad återvinningscentral på Spårvägstorget med byteshörna för prylar och kafé.