Publicerad 2016-09-21 15:53

Senast uppdaterad 2018-04-30 10:56

Klart med avtal för parkeringshus och 57 hyresrätter

P-huset med bostäder sett från Industrigatan. Illustration: Visualisera / Möller Arkitekter (Lifra)

P-huset med bostäder sett från Industrigatan. Illustration: Visualisera / Möller Arkitekter (Lifra)

Malmö stad har skrivit avtal med Lifra och Skanska om ytterligare 57 hyresrätter och ett områdesgemensamt parkeringshus med kontor och butikslokaler i det nya bostadsområdet i Sorgenfri.

– Att P-huset nu byggstartas känns bra, eftersom många av de övriga projekten i området är beroende av det. Kvarteret kommer att bli en knutpunkt i Sorgenfri, med parkering, bilpool och andra slags servicefunktioner, säger Stina Räftegård, Malmö stads projektledare för kvarteret Spårvägen.

I det nya stadskvarteret Omnibussen, intill Industrigatan, kommer Lifra uppföra ett områdesgemensamt parkeringshus som även rymmer kontor, butikslokaler och 17 nybyggda hyresrätter mot den nya Linjetregatan. P-huset kommer att serva omkringliggande fastigheter i området och erbjuda parkering för allmänheten. Den färdiga byggnaden beräknas rymma cirka 100 nya arbetstillfällen

Längre upp mot S:t Knuts väg, i det nya kvarteret Spårvagnen, kommer Skanska bygga ett bostadshus med 40 lägenheter, samtliga hyresrätter.

De nya stadskvarter som nu börjat ta form intill de gamla bussgaragen på Sorgenfri, mellan Industrigatan, Zenithgatan, Celsiusgatan och Nobelvägen, kommer rymma drygt 800 nya bostäder. Området blir en länk mellan centrala och östra Malmö och utgör första etappen av omvandlingen av de norra delarna av Sorgenfri, från gammalt industriområde till ett modernt, grönt bostadsområde.