Publicerad 2016-12-15 09:24

Senast uppdaterad 2016-12-28 12:31

Avtal klart för 115 nya hyresrätter

Kizazis kommande projekt i Sorgenfri, fasad mot Industrigatan.

Kizazis kommande projekt i Sorgenfri, fasad mot Industrigatan.

Tomträttsavtal har godkänts för tre projekt i två av de nya stadskvarter som nu tar form i Sorgenfri. Avtalen har tecknats med Tornet, Lifra och Kizazi, som tillsammans bygger 115 hyresrättslägenheter och 3 lokaler.


I det nya kvarteret Spårvagnen, intill kommande Spiggans plats och S:t Knuts väg, planerar Tornet att bygga 43 lägenheter och en lokal. Lite längre bort längs med Industrigatan, i det nya kvarteret Ledbussen, bygger en av de nyaste aktörerna på Malmös bostadsmarknad, Kizazi, ett hus med 42 lägenheter och en lokal.

I kvarteret Ledbussen planerar också Lifra att uppföra ett flerfamiljshus, med cirka 30 lägenheter och en lokal i bottenplan. Lifra har sedan tidigare fått klartecken för 17 hyresrätter och ett parkeringshus i kvarteret Omnibussen, som kommer vara gemensamt för hela det nya bostadsområdet.

Samtliga tre upplåtelser sker enligt vanlig modell för att stimulera hyresrättsproduktion i Malmö, vilket bl.a. innebär att det i huvudavtalet anges en högre tomträttsavgäld med en lägre avgäld reglerad i sidoavtal. Tomträttsavgälden sätts i sidoavtalet till 52 kronor/kvm bruttoarea och år för hyreslägenheterna under den första avgäldsperioden, under förutsättning av att bostäderna fortsätter upplåtas med hyresrätt. Detta motsvarar en årlig avgäld på totalt 182 000 kronor (Tornet), 194 500 kronor (Kizazi) och 136 000 kronor (Lifra).