Publicerad 2016-12-16 18:29

Senast uppdaterad 2016-12-28 12:31

Sorgenfri får sina första bokaler

Vy från Industrigatan/Östra Farmvägen, illustration: Link Arkitektur

Vy från Industrigatan/Östra Farmvägen, illustration: Link Arkitektur

I hörnet Industrigatan och Östra Farmvägen kommer Beatus Fastigheter bygga ett flerbostadshus med 54 hyreslägenheter, en större lokal och sju bokaler - mindre lokaler som är anslutna till lägenheter.

Huset som är ritat av Link Arkitektur får gatufasader i tegel i olika färger och fibercementskivor i tre olika färger som är anpassade till teglet. Mot gården och de indragna partierna mot gatan föreslås fibercementskivor. Taket får sedum och svart papp. Entrén från Industrigatan får en glasad dubbeldörr med karmar av ek. Dörr- och fönsterpartier blir i aluminium i mörkgrå kulör. Täta partier i dörr och fönsterpartier utförs i sinusplåt i mörkgrå kulör. Balkonger och loftgångar får räcken i svartlackerat plattstål.

Parkering kommer att finnas i underjordiskt garage samt genom p-avtal och bilpool. Det planeras för tre p-platser på fastigheten, varav en för rörelsehindrade, en för besökande och en för bilpool. Cykelparkering kommer att finnas på gården och i lägenhetsförråd.

Byggherre: Beatus Fastighetern AB
Arkitekt: Link Arkitektur AB