Publicerad 2016-12-22 13:14

Senast uppdaterad 2016-12-28 12:31

Sju bostadsprojekt och två större markarbeten vid årets slut

Första etappen av utbyggnadsområde Sorgenfri, sett från Celsiusgatan. Förutom cirka 800 bostäder kommer kvarteren närmast Båghallarna rymma en förskola, ett P-hus, affärslokaler, nya parker och platser. Foto: Caroline Franzén

Första etappen av utbyggnadsområde Sorgenfri, sett från Celsiusgatan. Förutom cirka 800 bostäder kommer kvarteren närmast Båghallarna rymma en förskola, ett P-hus, affärslokaler, nya parker och platser. Foto: Caroline Franzén

Under det gångna året har omvandlingen av gammal industrimark på Sorgenfri kommit igång på allvar. Sju byggentreprenader för bostäder och P-hus pågår, marksaneringen under Båghallarna är nästan avslutad och Industrigatan byggs om till ett grönt huvudstråk intill det nya bostadsområdet.

Utvecklingen i det tidigare storkvarteret Spårvägen har gått snabbt framåt. I slutet av 2016 är det hela sju byggentreprenader som är igång i området: MKB bygger två flerfamiljshus med hyresrätter i kv Föraren och kv Pedalvagnen samt ett LSS-boende, Skanska och ByggVesta bygger hyresrätter i kv Spårvagnen och kv Trådbussen. Lifra uppför ett områdesgemensamt P-hus som även rymmer ett antal hyresrätter, i kv Omnibussen längs med Industrigatan.

Samtidigt pågår två markentreprenader i området. Saneringen av marken under Båghallarna är snart avslutad, till våren planeras ombyggnaden av de ganla bussgaragen från 1930- och 1940-talet kunna påbörjas för att skapa plats åt konstnärlig verksamhet. Ombyggnaden av Industrigatan mellan Föreningsgatan och Nobelvägen pågår för fullt och kommer att resultera i en grön huvudgata intill det nya bostadsområdet, med bättre belysning och plats åt gång- och cykeltrafik.

Fler aktörer är på gång, 2017 kommer det därför bli trångt mellan projekten i det tidigare storkvarteret Spårvägen. Under nästa år kommer de första hyresgästerna kunna flytta in i MKBs hus i kv Föraren. Planen är att cirka 800 nya bostäder (hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus), affärslokaler, en förskola och ett antal mindre parker och torg ska stå färdiga till 2020.