Publicerad 2017-04-27 11:08

Senast uppdaterad 2017-04-27 11:21

Fastighetsköp i Sorgenfri ger plats för skola och bostäder

Kvarteret Brännaren mot Agneslundsvägen. Illustration: Ludvig von Hofsten, Malmö stadsbyggnadskontor

Kvarteret Brännaren mot Agneslundsvägen. Illustration: Ludvig von Hofsten, Malmö stadsbyggnadskontor

Malmö stad har beslutat att förvärva fastigheten Brännaren 8 av Kungsleden. Köpet gör det möjligt att omvandla en befintlig kontorsbyggnad till grundskola för 550 elever och en idrottshall med bostäder ovanpå.

Fastigheten Brännaren 8 ligger intill den gröna, lummiga Agneslundsvägen i Sorgenfri. Den är 6 818 kvadratmeter stor och bebyggd med en kontorsbyggnad om 5 395 kvadratmeter lokalarea. Idag används byggnaden som kontor och är fullt uthyrd. Men i framtiden är den tänkt att utvecklas till en grundskola för 550 elever, en idrottshall och nya bostäder.

Kontorsbyggnad på Brännaren 8, foto: Sweco

Kontorsbyggnad på Brännaren 8, foto: Sweco

– En gedigen, befintlig kontorsbyggnad kan nu omvandlas till grundskola. Det här är ett stort steg framåt i omvandlingen av industrikvarteren i Sorgenfri och en tydlig signal om att turen nu kommit till kvarteret Brännaren, nästa kvarter ut efter Spårvägen, där byggandet av omkring 800 nya bostäder just nu pågår för fullt, säger Jan Johansson, fastighetskontorets projektledare för Sorgenfri.

För kvarteret Brännaren pågår detaljplanearbete, Dp 5399. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för en ny kvartersstad inom det gamla storkvarteret Brännaren, med både gammal och ny bebyggelse och en blandning av bostäder, skola, förskola, idrottshall, kontor och centrumfunktioner.