Publicerad 2019-01-11 14:35

Senast uppdaterad 2019-01-17 16:53

Dialog om tillfällig användning av torget i Sorgenfri

Illustrationskarta Spårvägstorget

Spårvägstorget ligger mitt i första etappen av det nya Sorgenfri. Vad gör vi med platsen under byggtiden? Välkommen till en dialog kring tillfällig användning av ytan, i väntan på det riktiga torget, torsdag 17 januari 2019 kl 17.30-19.00. Obs! Ny lokal: Spårvägen 10 (bottenplan i P-huset Elina, mot Spårvägstorget)

Första etappen av det nya bostadsområdet Sorgenfri byggs just nu för fullt. Nya projekt växer fram samtidigt som många redan hunnit bli klara och inflyttade. På grund av byggtrafik och byggetableringar dröjer det dock innan parker och platser i de nya kvarteren kan färdigställas.

Fastighets- och gatukontoret vill gärna få reda på hur du som bor eller är verksam i de nya kvarteren vill att den stora, öppna ytan intill Båghallarna kan användas och se ut, fram tills dess att torget är klart. Under kvällen träffar du, utöver dina grannar, representanter från Malmö stad och får veta mer om förutsättningarna för den tillfällliga användningen och om slutlig gestaltning av Spårvägstorget.

För att veta hur många som kommer vill vi gärna att du anmäler dig i förväg, via e-post. Berätta gärna om du är boende eller verksam i området. Kan du inte vara med? Hör av dig ändå – dina tankar och önskemål kring tillfällig användning av torget är värdefulla.

Anmälan och kontakt: caroline.franzen@malmo.se , 0733-70 89 11