Publicerad 2019-03-14 13:49

Senast uppdaterad 2020-06-25 15:02

Spårvägstorgets tillfälliga form – sommartorg 2019

Spårvägstorget 554x314

I början av året bjöd Malmö stad in boende i första etappen av Sorgenfri till dialog kring tillfällig användning av Spårvägstorget, i väntan på att torget ska få sin slutliga form. Utifrån de synpunkter som kom in har vi nu tagit fram en skiss över hur ytan kan se ut och fungera inför sommaren 2019.

På grund av byggtrafik och byggetableringar dröjer det innan parker och platser i de nya kvarteren kan färdigställas. Inför sommaren 2019 kommer det centralt belägna Spårvägstorget därför få tillfällig form och tillfälliga funktioner, utifrån önskemål och synpunkter som kommit in från boende i området.

Torget kommer bland annat att få tillfällig grönska och blommor, sittplatser och möjligheter till olika sorters lek och evenemang. Arbetet med den tillfälliga gestaltningen av torget påbörjas nu under våren.