Pilotprojekt för medborgardialog

Under april/maj 2016 genomförde Stadsbyggnadskontoret ett pilotprojekt för att prova en ny form av medborgardialog. Det handlar om nya sätt för att få medborgare att bli aktiva och ta egna initiativ. Syftet med dialogen är att göra Stadionområdet bättre för fler med inriktning på idrott, hälsa och en aktiv fritid.  

Vid fyra tillfällen var medborgare välkomna att delta i öppna samtal kring sina idéer för utemiljöerna på Stadionområdet. Samtalen kretsade kring följande frågeställningar:

  • Hur skulle utemiljöerna på Stadionområdet kunna användas på fler sätt och av fler?
  • Har du någon idé som du skulle vilja genomföra?
  • Vad skulle ge dig och dina vänner lust att aktivera dig här?

Pilotprojektet ökar engagemanget

Resultaten av pilotprojektet kan vara att idéer genomförs av medborgare själva, att nya nätverk och föreningar med gemensamma intressen uppstår samt att tilliten mellan medborgare ökar. Fler kan också få ökad tillhörighet till området och möjlighet att ta hand om sitt närområde. Idéerna ska bidra med något nytt som är öppet för alla och medborgarna har själva ansvaret för att idéerna genomförs.

Enligt ett av kommunfullmäktigemålen är Malmö en blandad stad som präglas av mångfald och engagemang och där tillit skapas genom dialog med Malmöborna. För att uppfylla målet vill vi prova alternativa former för medborgardialog.

Vad händer med idéerna?

Idéerna kan också ge viktig input till den fortsatta planeringen av området. Under våren 2017 håller Malmö stad ett samråd om planprogrammet för Stadionområdet. Då kommer vi att återkoppla de idéer och nätverk som skapats. Under samrådet kommer vi också berätta om hur pilotprojektet föll ut.

Sammanställning av pilotprojektet

Senast ändrad: 2016-12-02 13:50