Tygelsjö

Ett nytt område kommer att växa fram i Tygelsjö under de närmaste åren. Området Tygelsjö väster som tidigare var ett industriområde ska utvecklas till ett område med cirka 320 bostäder i varierad storlek. Det planeras även för förskola, affär och äldreboende.

Tygelsjö väster

En stor del av bostadsbebyggelsen ska bestå av radhus och kedjehus på en till två våningar. Längs de större gatorna Sjötorpsvägen och Rödklintsgatan kommer det att byggas flerbostadshus. Den högsta byggnationen koncentreras kring den lilla torgplatsen i den östra delen av området. Den högsta byggnaden som planeras är den så kallade centrumbyggnaden som kommer att ha fem våningar med livsmedelsaffär på bottenvåningen och servicelägenheter på våning två till fem.

Området planeras att utföras med ett sammanbindande bil-, gång- och cykelvägnät som bygger vidare på och ansluter till det befintliga vägnätet.

Byggaktörer är i detta läget Obos och Lanthem. Malmö stad kommer även att släppa småhustomter i detta område.

Vad händer just nu?

Första spadtaget genomfördes den 15 maj 2020. Obos håller nu på att bygga de första husen. Malmö stad kommer att börja gräva för lokalgatorna under våren 2021. Den nya parken kommer att byggas 2021/2022. VA Syd gräver just nu fram VA servis till det nya området och det beräknas vara utfört i december 2020. Första inflyttningen planeras under hösten/vintern 2021.

Tygelsjö väster bostäder

Planerade bebyggelsevolymer. Vy från nordost.

Om Tygelsjö

Tygelsjö är ett område söder om Malmö, lantligt beläget cirka fem kilometer från havet. Från Tygelsjö har du även cykelavstånd till Hyllie med all service och direkttåg till Malmö C och Köpenhamn. Tygelsjö har cirka 3500 invånare.

Senast ändrad: 2020-10-29 09:18