Tygelsjö

Ett nytt område kommer att växa fram i Tygelsjö under de närmaste åren. Området Tygelsjö väster som tidigare var ett industriområde ska utvecklas till ett område med cirka 320 bostäder i varierad storlek. Det planeras även för förskola, affär och äldreboende.

Tygelsjö väster

En stor del av bostadsbebyggelsen ska bestå av radhus och kedjehus på en till två våningar. Längs de större gatorna Sjötorpsvägen och Rödklintsgatan kommer det att byggas flerbostadshus. Den högsta byggnationen koncentreras kring den lilla torgplatsen i den östra delen av området. Den högsta byggnaden som planeras är den så kallade centrumbyggnaden som kommer att ha fem våningar med livsmedelsaffär på bottenvåningen och servicelägenheter på våning två till fem.

Området planeras att utföras med ett sammanbindande bil-, gång- och cykelvägnät som bygger vidare på och ansluter till det befintliga vägnätet.

Marken ägs av Obos, Lantmännen och Malmö stad. Obos kommer att vara byggherre för samtliga bostäder förutom centrumbyggnaden som kommer att byggas av Lanthem.

Vad händer just nu?
Första spadtaget är planerat till 15 maj 2020. Obos planerar att börja bygga de första husen under våren 2020. Malmö stad kommer att börja gräva för lokalgatorna under hösten 2020. Den nya parken kommer att byggas 2021. Första inflyttningen planeras under hösten/vintern 2021.

Läs mer om bostäderna här!

Tygelsjö väster bostäder

Planerade bebyggelsevolymer. Vy från nordost.

Om Tygelsjö
Tygelsjö är ett område söder om Malmö, lantligt beläget cirka fem kilometer från havet. Från Tygelsjö har du även cykelavstånd till Hyllie med all service och direkttåg till Malmö C och Köpenhamn. Tygelsjö har cirka 3500 invånare.

Senast ändrad: 2020-05-15 07:25