Foto: Bojana Lukac

Hållbart byggande & boende i Västra Hamnen

Malmö stad arbetar på olika sätt för en hållbar stadsmiljö. Det handlar om att planera stadens nybyggnation, ta tillvara på den befintliga bebyggelsen och samtidigt sträva efter att minska miljöbelastningen.

I Västra Hamnen där mark fanns tillgänglig efter varvets nedläggning har en hög hållbarhet eftersträvats redan från början. I dialog med byggherrar och andra aktörer har Malmö stad arbetat fram riktlinjer för de olika etapperna när det gäller bland annat energianvändning, grönstruktur, avfallslösningar och en sund inomhusmiljö.

Bo01-området blev med sitt breda grepp om stadsplanering, energi, transporter, arkitektur, avfall, grönska och vatten en föregångare och pilot till de senare etapperna i Västra Hamnen. Varje etapp har sina kännetecken med bland annat olika lösningar för avfall och parkering.

Idag är Västra Hamnen ett nationellt exempel på hållbar stadsutveckling och en stadsdel med en blandning av boende, service, arbete, utbildning och rekreation. Dessutom har området blivit en attraktion för studiebesök och turister, varje år besöker tusentals personer Västra Hamnen för att lära sig mer om hållbar stadsutveckling.

Senast ändrad: 2016-05-26 17:00