Energi

Solfångare på taken, foto: Bojana Lukac

I hela Västra Hamnen är lokal energiproduktion integrerad från start. Den första etappen, Bo01, gick längst inom detta område och planerades för att försörjas till 100 procent med lokalt producerad energi från förnybara källor.

Sol, vind och vatten

På många hus i Västra Hamnen finns solpaneler för både värme och elproduktion, totalt är det över 3000 kvadratmeter solfångare som levererar värme in på fjärrvärmenätet. Några hus har även små vindkraftverk på taket och Bo01-område får sin el från ett stort vindkraftverk i Norra Hamnen. Nästa alla lägenheter i Västra Hamnen värms av fjärrvärme som kommer både från avfallsförbränning men också från solenergi och säsongslager i berggrunden.

Låg energiförbrukning

För att den lokalt förnybara energiproduktionen ska räcka så långt som möjligt är det viktigt att energianvändningen är så låg som möjligt. I den första etappen Bo01 blev energianvändningen högre än beräknat. Sedan dess har fokus på energianvändningen i byggnaderna ökat och i Fullriggaren som byggdes 2010-2012 är hela 200 av de 600 lägenheterna i så kallade passivhus. De preliminära utvärderingarna visar även att den faktiska energianvändningen är närmare målsättningen än vid de tidigare etapperna.

Senast ändrad: 2019-10-21 11:02