IT & miljö

Att skapa ekologisk hållbarhet med hjälp av informationssamhällets möjligheter var ett av målen i planeringen för den nya stadsdelen.

Med hjälp av informationsteknik kan stora vinster göras, både räknat i pengar och i miljönytta. Gemensamma transporter, distansarbete och elektroniska konferenser är exempel på företeelser som kan förenklas och förbättras med informationsteknikens hjälp.

Det kloka boendet

Den största miljöpåverkan i bostadsområden uppstår inte när husen byggs eller rivs, den uppstår när människor bor i husen, därför har stor vikt lagts vid att försöka underlätta för de boende att se sin egen miljöpåverkan.

Med informationsteknologi möjliggörs mätning av vatten-, värme- och elförbrukning separat för flertalet lägenheter i området. I Wihlborgs och E.ON:s koncept för det kloka boendet kan förbrukningen mätas till och med i varje rum.

Med datorns hjälp blir förbrukningen lätt att överblicka och visar att effektiviseringar verkligen lönar sig. På så sätt skapas förutsättningar för individuell prissättning och därmed drivkraft för de boende att sänka sin förbrukning. Bredband gör att lägenheten även fungerar utmärkt som distansarbetsplats.

Miljöeko Bo01

Under samlingsnamnet MiljöEko Bo01 genomfördes en större informationssatsning med syfte att informera och skapa debatt om de koncept och lösningar som valts för att göra området vackert, funktionellt och ekologiskt hållbart.

Projektet syftade också till att öka kunskapen om ekologisk hållbarhet och Malmö stads lokala investeringsprogram. Inom projektet gjordes omfattande dokumentation om olika miljöaspekter kopplade till Bo01 och Västra Hamnen.

Senast ändrad: 2016-05-31 15:50