Kretslopp

Sopsugar på Bo01, foto Ewa Levau

Kretsloppssystemen i Västra Hamnen har byggts med målsättningen att skapa ett system som minimerar avfallsmängderna, möjliggör återvinning och återbruk och skapar möjligheter för energiutnyttjande från avfall och avlopp. På Bo01-området testades och utvärderades två parallella system för separat omhändertagande av matavfall.  

Det gäller att återvinna, återanvända och minimera i alla kretslopp i ett hållbart samhälle. Samtliga fastigheter i Västra Hamnen ska ha tillgång till källsortering där förpackningar, matavfall och restavfall sorteras var för sig. Olika metoder har provats för att samla in matavfallet i Västra Hamnen. På Bo01-området har de flesta lägenheterna tillgång till sopsugar som kan transportera avfallet underjordiskt och sopbilarna
behöver inte åka in i bostadskvarteren utan kan stanna utanför och hämta upp avfallet.

Några lägenheter, till exempel de 147 stycken som finns i Turning Torso, försågs med avfallskvarnar i diskhoarna som är kopplade till en särskild uppsamlingstank där sopbilar kan hämta matavfallet. Den här nya tillämpningen visade sig vara så lyckad att detta sedan blev standard i kvarteret Fullriggaren är alla 600 lägenheter utrustades med avfallskvarnar från början. Det insamlade matavfallet i hela Malmö omvandlas sedan till biogas som till exempel kan driva stadsbussarna
och biogödsel som kan ersätta konstgödsel på åkrarna.

Senast ändrad: 2015-06-24 15:02