Buss i Västra Hamnen, foto: Elisabet Corengia

Kollektivtrafik i Västra Hamnen

Väl utbyggd kollektivtrafik är navet i Västra Hamnens trafiksystem. Med Malmöexpressens extra långa gasbussar har kapaciteten ytterligare förstärkts.

Västra Hamnen trafikeras av tre busslinjer, nr 2 mellan Lindängen och Västra Hamnen, nr 3 Ringlinjen runt hela Malmö och Västra Hamnen samt nr 5 från Stenkällan, via Rosengård till Västra Hamnen.

Prioritering av bussar vid trafikljus, särskilda busskörfält, högre plattformar på busshållplatserna, väderskydd och realtidsinformation på hållplatserna är satsningar som gjorts för att förbättra kollektivtrafiken i området.

Ökad kapacitet med Malmöexpressen

För att möta det ökade behovet av kollektivtrafik till Västra Hamnen trafikeras området av Malmöexpressen, en 24 meter lång gas buss, som har påstigning via samtliga dörrar och rymmer 90 passagerare.

Skånetrafikens hemsidor kan du kolla busstider, priser och annan information som rör den lokala och regionala kollektivtrafiken.

Senast ändrad: 2018-11-27 10:59