Foto: Ewa Levau

Parkering i Västra Hamnen

Västra Hamnen är planerad så att du enkelt når alla kvarter oavsett färdmedel. På ett flertal platser finns allmänna cykelparkeringar. Tar du dig fram med bil finns p-hus och parkeringsplatser.

Samtliga parkeringar förutom de utmärkta boendeparkeringarna är öppna för allmänheten. Några erbjuder även dygnsparkering och månadsabonnemang.

Smarta parkeringslösningar

Parkeringslösningar som samnyttjar parkeringar för boenden och arbetsplatser är ett sätt att minska parkeringsytorna och använda dem på ett mer effektivt sätt. Genom bilpooler minskar bilinnehavet i området och på så vis påverkar det även biltrafiken.

Ladda din elbil gratis

På parkeringsplatsen intill Scaniabadet finns två parkeringsplatser för elbilar med gratis laddning från solenergi. Det finns också flera gemensamma bilpooler för de boende i området.

Parkering Malmös hemsida hittar du en karta över parkeringsplatser och parkeringshus i Västra Hamnen och hela Malmö.

Senast ändrad: 2018-11-27 11:00