foto: Bojana Lukac

Om Västra Hamnen

Västra Hamnen har genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Från att ha varit ett industriområde på nergång är Västra Hamnen idag en havsnära och attraktiv stadsdel med ett hållbart helhetstänk.          

Skapad mark för industrin

Jämfört med resten av Malmö har Västra Hamnen en kort historia. Området består av landmassor som fyllts ut successivt från 1800-talets andra hälft till 1980-talet. Utfyllningarna gjordes för att ge plats åt hamn- och industriverksamheter, främst Kockums framväxande varvsverksamhet. Under glansperioden på 1950- och 1960-talet var Kockums ett av världens största varv med runt 6000 anställda. Efter oljekrisen i slutet på 1970-talet gick det allt sämre för varvsverksamheten och 1986 fattades beslut om att lägga ner fartygsproduktionen.

Hållbarhet i fokus

Startskottet för utbyggnaden av Västra Hamnen blev den europeiska bostadsmässan Bo01 som arrangerades 2001. Temat för bomässan var "Framtidsstaden i det ekologiskt hållbara informations- och välfärdssamhället" och förutom utställningsområdet uppfördes en helt ny stadsdel med innovativa miljölösningar, spännande arkitektur och stadsmiljöer.

I senare satsningar som Flagghusen, Fullriggaren och Kappseglaren är fortfarande ny miljöteknik och hållbarhet i fokus. I Fullriggaren finns bland annat Sveriges största samling av energieffektiva byggnader och det är också det största området i landet där man samlar in organiskt avfall via avfallskvarnar i varje hushåll.

En attraktiv del av staden

Västra Hamnen lockar besökare från hela Malmö och världen. Turning Torso, ritad av den spanske arkitekten Santiago Calatrava är en självklar attraktion med sin skruvade design och sina 190 meter över havet. Sundspromenaden har blivit ett av Malmöbornas favorittillhåll sommartid och Djuphavsbadet har tagit över en del av Ribersborgsstrandens popularitet. I Stapelbäddsparken möts skateboardentusiaster och Dockan har blivit en marina för fritidsbåtar.

Urbant och naturnära

Idag rymmer Västra Hamnen många olika funktioner och verksamheter. Varvsarbetare har ersatts av studenter på Malmö Högskola och anställda inom bland annat nya media, miljöteknik och byggbolag. Målsättningen att bli ett nationellt exempel för hållbart stadsbyggande har uppnåtts och nu väntar nya utmaningar. Västra Hamnen är långt ifrån färdigutvecklat och det finns stor och potential att fortsätta utveckla området till en urban, naturnära och levande stadsdel med hög livskvalitet.   

Fakta

  • Areal totalt: 187 hektar
  • Kuststräcka: 9,6 km
  • Totalt antal invånare (2018): 9 469
  • Antal förvärvsarbetande (2016/källa SCB): 16 163
  • Antal förskolor: 9
  • Antal grundskolor: 3
  • Antal gymnasieskolor: 3

Senast ändrad: 2019-10-14 10:19