Historia

Västra Hamnen i Malmö är ett landområde som har skapats av människan. Området, som från början är havsbotten, har fyllts ut i etapper sedan 1700-talet.

Utfyllningarna har gjorts för att breda plats åt hamn- och industriverksamheter, främst Kockums framväxande varvsverksamhet. Den senaste utfyllnaden gjordes så sent som 1987 efter det att Kockums civila varvsproduktion lagts ner. Den stora hamnbassängen i områdets norra del gjordes då om till parkeringsplats för den bilfabrik som en kort tid fanns på området.

Europeisk bomässa

1997 togs beslut om att den Europeiska bomässan Bo01 skulle förläggas till området. Temat för mässan skulle vara ekologisk och mänsklig hållbarhet. Planeringen för området påbörjades och staten avsatte 1999 cirka 250 miljoner kronor i stöd till olika miljöåtgärder för området inom det lokala investeringsprogrammet, LIP. Åtgärderna skulle främst gå till fysiska investeringar som ökar den ekologiska hållbarheten, men också till informationsinsatser och temporära utställningar under bomässan.

Marksanering

Det första huset började byggas under vintern 2000. Innan dess hade marken sanerats från industriföroreningar. På våren och sommaren 2001 färdigställdes husen på Bo01-området. Den 17 maj slogs portarna upp till bomässan. Under sommaren 2001 besöktes bomässan och området av 400 000 människor.

Senast ändrad: 2014-11-05 15:30