1870-1945

Hamnen anläggs och Kockums Mekaniska Verkstad startar

Det var först när Frans Suell 1775 påbörjade arbetet i hamnen som man kan tala om en riktig hamn. Dessförinnan var det snarare bryggor som anlagts i det grunda Öresund.

Hamnutbyggnaden tog ordentlig fart i samband med industrialismen i slutet av 1800-talet. Under 1840- och 50-talen byggdes hamnen ut genom att en triangulär yta väster om hamnen stängdes in och successivt fylldes ut.

I slutet av 1800-talet utvidgades hamnen ytterligare. Den idag kringbyggda södra varvs-bassängen med anslutande kanal anlades, liksom varvsområdet på 46 000 km² med sex nya stapelbäddar. och anslutande kanal.

Kockums Mekaniska verkstad startade 1840 sin verksamhet vid nuvarande Davidshallstorg. Frans Henric Kockum utvidgade sin tobaksverksamhet med gjuteri och mekanisk verkstad. Produktionen var bred och omfattade - allt från snusdosor till jordbruksredskap, spisar och ångmaskiner.

År 1870 ropade F H Kockum in en tomt på 1219 kvm i hamnen, vilket blev början till hans entré i skeppsbyggnadsrörelsen och redan 1873 lämnade det första ångfartyget varvet. Verksamheten växte och krävde nya markinköp vilket innebar att man 1909 även flyttar verkstadsindustrin vid Davidshall till hamnen.

Under åren 1911-13 byggs gjuteri, maskinverkstad, kontor och vagnverkstad. Under en längre period var Kockums en av de ledande tillverkarna av järnvägsvagnar. Första världskriget förde in Kockums på fartygsproduktion för svenska marinen.

Under mellankrigstiden utvecklades skeppsbyggnadstekniken och 1939 sjösatte Kockums världens första helsvetsade fartyg för oceansjöfart.

Senast ändrad: 2014-11-05 16:56