1945-1965

Kockums är världsledande

Från sekelskiftet fram till andra världskrigets slut hade Kockums i stort samma arealutsträckning. Efter segslitna förhandlingar med hamnen i mitten av 1940-talet fick Kockums möjlighet att expandera västerut genom utfyllnad i Öresund. Mellan 1945-48 läggs grunden till området där gamla SAAB-fabriken och Bo01 idag är belägna.

Utfyllnaden i Öresund är på ca 200 000 kvm med tillkomst av bland annat två stapelbäddar, en torrdocka, en utrustningkaj, en utvidgad maskinverkstad och en ny plåtverkstad. Under denna period flyttas oljehamnen från Västra Hamnens. Utbyggnaden av Västra Hamnen i Öresund höjde kapaciteten med femtio procent. År 1947 hade varvet sju stapelbäddar med kapacitet att bygga ett fartyg i månaden.

Efterkrigstiden innebär en ökad efterfrågan genom ökad världshandel och för att ersätta miljontals förlorade tonnage under andra världskriget. Under i stort sett hela 1950-talet är Kockums världsledande vad gäller sjösatt tonnage.

Koreakrisen och Suezkanalens stängning förde upp Kockums orderstock på rekordnivå och får följdverkningar genom ytterligare expansion i hamnområdet. Nya fartygsområden som gastankers och senare även så kallade supertankers börjar tillverkas.

Samtidigt som varvet i början av 1960-talet uppvisar rekord i antalet anställda, känner man för första gången av konkurrens från den japanska varvsindustrin.

Senast ändrad: 2014-11-05 17:17