1970 - 1985

En epok går i graven

Under 70-talet avlöser rekorden varandra i fråga om sjösättningar och leveranser, vilket också kan avläsas på aktiebörsen där Kockums-aktien visar toppnotering. I detta skede beslutar Kockums att investera i världens största bockkran med lyftkapacitet på 1500 ton.

Samtidigt som varvet 1973 uppvisar världens största orderstock slår oljekrisen till med full styrka, vilket innebär att man under nästföljande år inte får en enda order.

Detta är början till Kockums nedgång och fall. Året efter står en ny hall på 45 000 kvm färdig att tas i bruk och lagerproduktionen med statliga garantier påbörjas. Denna väg som kantas av varsel och demonstrationer slutar med att staten genom Svenska Varv 1979 övertar Kockums.

En epok går i graven och en ny tid för varvet börjar.Under denna period genomförs endast mindre utfyllnader bland annat i den västra delen samt en angränsande invallning.

Senast ändrad: 2014-11-06 15:42