1985 - 2000

Europas modernaste bilfabrik och Kockums omvandling

Den "nya tiden" varar sju år och i februari 1986 fattas beslutet att lägga ned den civila fartygsproduktionen vid Kockums. Därefter koncentreras tillverkningen på militära fartyg och då främst ubåtstillverkning. Kockums satsar också på ny teknik för bl a undervattensarbete, men även civil produktion som vindkraftverk, boggies med mera. 

År 1987 genomförs den sista utfyllnaden i Västra Hamnen. Den stora hamnbassängen fylls igen med inspolad sand från Køgebukten och är ett led i SAAB-etableringen i Västra Hamnen. Samtidigt anläggs Scaniaparken.

Samtidigt som staten förbereder nedläggningen av Kockums, publiceras nyheten att Saab-Scania har långtflygande planer på att etablera sig på Kockums varvsområde. Det handlar närmare bestämt om en ny produktionsanläggning i Hall 7. Hallen är 40 m hög och ca 100 000 kvm stor.

Efter tre år av projektering och ombyggnad står en av Europas modernaste bilfabriker färdig att tas i bruk. Minskad lönsamhet inom Saab-Scania AB resulterar i sammanslagningen 1989 med General Motors och bildandet av Saab Automobile AB 1990. I samgåendet följde omstruktureringar med neddragning i personalstyrkan, men också nedläggning som följd.

Genom sammanslagningen av Kockums Malmö och Kockums Karlskrona i slutet av 1990-talet överflyttas den militära fartygsproduktionen till Karlskrona. Malmö förblir dock huvudsäte för Kockums med fokus på design, projektering och utveckling. År 1999/2000 övergår Kockums i tyska HDW-gruppen. Juridiskt och ekonomiskt är dock Kockums fortfarande ett svenskt företag.

Senast ändrad: 2014-11-05 17:39