2001

Västra Hamnen - en ny stadsdel

Första etappen Bo01 i omvandlingen av Västra Hamnen

Malmö och Västra Hamnen är fortfarande huvudsäte för Kockums med inriktning på konstruktioner och utvecklingsarbete i nära samarbete med universitetet och högskolor. Ett flertal lokaler står tomma.

Produktionen består av vindkraftverk, järnvägsvagnar samt legotillverkning. Celsius äger området söder om Stora Varvsgatan. I gamla Saabfabriken pågår genomgripande ombyggnader till kontor, mässa, handel och utbildning.

Genom bostadsmässans flytt från Limhamn till Västra hamnen togs  första steget i omvandlingen till ett havsnära bostadsområde. Ett strategiskt mycket viktigt beslut. Den permanenta delen omfattar cirka 400 lägenheter. Efter bostadsmässans slut fortsätter utbyggnaden av bostäder inom mässområdesplanen.

Lokaliseringen av Malmö högskola till Västra Hamnen initierades i samband med Malmö stads visionsarbete 1994-95. Redan året efter blev visionen verklighet. Det var en medveten strategisk lokalisering på ett av stadens mest attraktiva havsnära områden, Universitetsholmen.

Senast ändrad: 2014-11-05 17:57